1. Branná-Malé Vrbno-Nad Adamovem-Ostružná-Splav-Banjaluka-Branná

Délka trasy: 17 km
Nejvyšší bod: 952 m
Převýšení: +643 m
Náročnost: středně náročná trasa s ostřejším stoupáním z údolí potoka Telčavy na Ostružník.

Časový rozvrh: Branná, most - Malé Drbno 5 km (1 a 1/2 hod.) - Ostružník 4 km (1 a 1/4 hod.) - Ostružná, obec 3 km (3/4 hod.) - Banjaluka 3,5 km (1 hod.) - Branná, most 1,5 km (1/2 hod.).

Pozoruhodnosti:
Branná
- kostel, zámek, na náměstí kamenná kašna s litinovou sochou Hygie z r. 1901. Kostel Archanděla Michaela z let 1612-1614 s pozdějšími úpravami je významnou pozdně renesanční architekturou. V kostele jsou vzácné práce lidových umělců- kazatelna, oltář. K areálu patří pozdně renesanční sousoší Piety z r. 1663 a barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1733.

Malé Vrbno -osada v údolí Vrbenského potoka. Od 19. století se zde těží a zpracovává tuha.

Ostružník - (952 m ) výhledové místo.

     
        kostel v Branné                                   Branná2. Branná-Banjaluka-Volská louka-Vozka-Hašova chata-Alojzov-Branná

Délka trasy: 19,5 km
Nejvyšší bod: 1377 m
Převýšení: +815 m
Náročnost: náročná trasa s dlouhým stoupáním na vrchol Vozky.

Časový rozvrh: Branná, most - Banjaluka 1,5 km (1/2 hod) - Volská louka 4 km (1 1/2 hod) - Vozka 3,5 km (1 1/4 hod) - Hašova chata 1,5 km (1/2 hod) - Alojzovské louky 6 km (2 hod) - Branná, most 3 km (1 hod).

Pozoruhodnosti:
Branná - kostel, zámek (viz. trasa č. 1)

Vozka - (1377 m) vrcholová skála je významnou krajinnou dominantou a váže se k ní řada pověstí. Nejznámější z nich hovoří o tom, že zde zkameněl vozka s povozem za trest, když za hladomoru podkládal pod kola vozu bochníky chleba. Vrchol a severní svahy Vozky jsou součástí národní přírodní rezervace. Z vrcholu Vozky je kruhový rozhled na Branensko, Staroměstko, Králický Sněžník a na hlavní hřeben směrem k Pradědu.

           
                  Vozka                                            Vozka                                 hájenka Banjaluka3. Branná-Pasák-Přední Alojzov-Alojzovské louky-Starý mlýn-Branná

Délka trasy: 9,5 km
Nejvyšší bod: 825 m
Převýšení: +281 m
Náročnost: vcelku nenáročná trasa, náročnější stoupání od parkoviště na Pasák a v závěru z údolí říčky Branná do obce Branná.

Časový rozvrh: Branná, most - Pasák 2,5 km (1 hod.) - Přední Alojzov 1 km (1/2 hod.) - Alojzovské louky 1,5 km (1/4 hod.) - Starý Mlýn 2 km (3/4 hod.) - Branná, most 2,5 km (1 hod.).

Pozoruhodnosti:
Pasák - bizarní skaliska, rozhledové místo - izolovaná skála připomínající lidskou postavu, ke které se váže několik pověstí.

Alojzovské louky -
květena

Branná
- zámek, kostel (viz. trasa č. 1)

     
     Alojzovské louky                       hrad Kolštejn v Branné4. Ramzová-Čerňava-Šerák-Obří skály-Vražedný potok-Ramzová

Délka trasy: 11,5 km
Nejvyšší bod: 1351 m
Převýšení: +591 m
Náročnost: náročné stoupání k chatě Jiřího na Šeráku, náročný sestup k Obřím skalám a do údolí Vražedného potoka

Časový rozvrh: Ramzová - Čerňava 3 km (1 hod.) - chata Jiřího na Šeráku 3 km (1 hod.) - Obří skály 1 km (1/4 hod.) - Pod Obřími skálami 1 km (1/4 hod.) - Vražedný potok 1,5 km (1/2 hod.) - Ramzová 2 km (1/2 hod).

Pozoruhodnosti:
Čerňava - výhledy na Rychlebské hory se Smrkem

Šerák - panorama Jesenicka - výhled na město Jeseník a Zlatý Chlum

Obří skály - (1082 m) - skalní hradba 10-16 m vysoká a mrazové sruby ze svoru s velkými krystaly staurolitu. Lze zde sledovat charakteristické zvětrávání svoru se zajímavými drobnými tvary - žlábky, skalní hřiby a pokličky, skalní okno. Od skal výhled do údolí Staříče Bělé a na hřeben Rychlebských hor.

     
     chata Jiřího na Šeráku                         Obří skály