1. Ostružná - Petříkov - Paprsek - Adamovské údolí - Staré Město pod Sněžníkem - Branná - Ostružná

Délka trasy: 35 km
Převýšení: 464 m >> schéma převýšení
Obtížnost trasy: Náročnost: fyzicky náročná trasa, členitý terén, velká převýšení, zčásti po lesních cestách, vhodná pro horská kola, popř. trekkingová kola

Zajímavosti na trase:
Ostružná - Kostel sv. Tří králů
Chata Paprsek - horská chata
Malého Vrbna - malé vísky, v níž se již od 19. století těží a zpracovává grafit
Starého Města pod Sněžníkem - podhorské bývalé hornické městečko, památky na důlní činnost, povšimneme si zdejší radnice
Branná - původní název městečka byl Kolštejn podle hradu, přestavěného na renesanční zámek - veřejnosti přístupný. Naproti němu stojí historická rychta a dominantní kostel Archanděla Michaela. Sjedeme dolů k nádraží a vydáme se lesní cestou k hájovně Banjaluka se zbytky lesní železnice.

     
 Ostružná-kostel sv. Tří králů                  Chata Paprsek


2. Staré Město pod Sněžníkem - Návrší - Vysoké Žibřidovice - Hanušovice - Branná - Staré Město pod Sněžníkem

Délka trasy: 48 km
Převýšení: 560 m >> schéma převýšení
Obtížnost trasy: středně obtížná trasa vedená po silnicích a lesních cestách s proměnlivým povrchem, vhodná pro horská a trekkingová kola

Zajímavosti na trase:
Stříbrnice - jednoho z menších zimních středisek, které získaly svůj název podle nalezišť stříbrné rudy
horská chata Návrší - občerstvení, pěkné výhledy na Staroměstsko a hřbety Jeseníků
kostel sv. Linharta - památka barokní architektury s ohradní zdí a kaplemi
vodopády na Žlebském potoce - Dvou a šestimetrový stupeň potoce se nacházejí asi 1 km od jeho ústí do Moravy
Hanušovice - nachází se yde známý pivovar produkující pivo Holba a Šerák
Branná - několika historických památek v čele s dominantním kostelem Archanděla Michaela

     
                    Branná                                horská chata Návrší


3. Branná - Habartice - Jindřichov - Pekařov - Tři kameny - Poniklý potok - Kouty nad Desnou

Délka trasy: 25 km
Převýšení: 466 m >> schéma převýšení
Obtížnost trasy: středně těžká trasa vedená převážně po asfaltových a lesních cestách a proměnlivou kvalitou povrchu, vhodná pro trekkingová a horská kola

Zajímavosti na trase:
Branná - do roku 1949 se jmenovala Kolštejn. Zachovaly se zbytky hradu Goldek, přestavěného na renesanční zámek, který je veřejnosti částečně přístupný a je možno v něm shlédnout postupující obnovu značně poničené památky. Dominantou obce a významnou památkou je kostel Archanděla Michaela.
Pusté Žibřidovice - barokní kostel Sv. Máří Magdalény s výzdobou Ignáce Raaba
Kazatelna - skalisko na masivu Černé stráně